FANDOM


Voice Cast

Staff

Credits

Producers

Takashi Nishiyama, Hiroshi Matsumoto, Seigo Ito

Planners

ODA‑Q, OH!MORIMORI

Programmer

BO_FFFFFFFFNG AS BOF

Object Designers

SOE. SOE., Takehiro Isaji, G. Ishidaman, KAORURU, Eisuke Ogura, Masami Tokusue, Kanako Abe

Back Designers

Michio Hirano, SAKURA3

Sound

Toshio Shimizu, Hideki Asanaka, MACKY, Kyoko Naka, ASSy, Captain Beroou

Consumer Advisers

Hideki Miyakami, Yasushi Gushiken, Toshiyuki Hata, Yasushi Kabashima, All SNK Staff

Movie Credits (Sunrise Inc.)

Produced by

Sunrise

Producer

Mikihiro Iwata

Director

Keitarou Motonaga

Production Director

Ryuichi Okamura

Production Manager

Kazunobu Kawagoe

Production Secretary

Ai Ito

Animation Director/Character Designer

Masanori Sino

Key Animators

Emiko Momose, Hitoshi Kamata, Ryo Tanaka

Animators

Anima World Osaka Co. Ltd., Kunihiko Kimura, Mituhiro Okumura, Miyuki Osame, Akihide Katai, Studio Wanpack Co. Ltd., Mutumi Takao, Takeshi Okada, Shunji Suzuki, Hiromi Funatu, Izumi Masui, Keiko Tanino, Hisako Yaji

Opening Background

Studio MAO Co. Ltd., Yukiko Iijima, Yukari Kodaira

Ending Background

Kazuhiro AraiColour Coordinator: Fumie Maebayashi

CG Creators

Sunrise D.L.D., Makoto Takakura, Mituhiro Sato, Michiko Toda, Miyuki Ogino

Colouring

MI Co. Ltd., Yoshiki Itō, Atuko Iiyama, Ayumi Ando, Visual Work Shop Co. Ltd., Hiroaki Yanagisawa, Megumi Kawaguchi

Storyboard

Michiyo Sakurai

PlayStation Credits

Planner

Lord Leo

System Programmer

Takahiro Tamaru

BG Programmer

Mass

Sound Programmer

Kazuo Kondou

Character Programmer

Kazutoshi Inoue, Mitsuo Akaike, Shinichi Furuoka, Takashi Kinosita

Program Adviser

Lord Myoshi

Addition Designers

Nishi, YUMETAROU

Sound

Yasuaki Fujita

Special Thanks

Kohji, Shatoshi Doiguchi, ARUPON, OZIZOU, Chizuru Yokoyama, KOHI?, TAK, YUYA, Kiyoshi Ichimura, Newtype Masumi, Yumekobo

Presented by

SNK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.